Hjem

Februar '24

Kalenderen er opdateret


- Se hvornår der er Sct. Hans bål, generalforsamling, fest og loppemarked her.

Nyheder

Generalforsamlingen har bedt bestyrelsen fremhæve følgende punkt i Halsnæs Kommunes kommuneplan fra 2021:


4.1.19 I skel mod vej, sti og naboer må der kun hegnes med levende hegn, som dog må støttes af åbne lave trådhegn. Faste hegn må kun opstilles som læhegn internt på grundene - for eksempel omkring en terrasse og skal holdes mindst 2,5 meter fra skel. Der kan dog undtages, hvor et sommerhusområde ligger ud til en stærkt trafikeret vej/ betydende gennemfartsvej.


Derfor henstiller generalforsamlingen til, at alle i Grf. Bavnehøj overholder disse regler. Reglerne er naturligvis gældende for alle sommerhusområder i Halsnæs. 

Grf. Bavnehøj

Hald Strand - Halsnæs

Foreningen er en af de ældste grundejerforeninger på Hald Strand - stiftet den 26 juli, 1959.


Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i almene forhold overfor myndigheder etc., samt i sådanne forhold der i øvrigt naturligt måtte henhøre under en grundejerforening.


Foreningen ønsker at fremme positivt naboskab, hvor alle tager hensyn til hinanden og har glæde af hinanden.


Som medlem kan optages enhver grundejer inden for det naturlige virkeområde, som tiltræder foreningens formål. Foreningen er frivillig, så ingen grundejer er forpligtet til medlemskab. Vi er p.t 64 medlemmer.


Foreningen har ingen forpligtelser vedrørende veje, trapper eller andet.


Husk

Området ved Hald Strand er 30 km zone. Der er legende børn, hunde, cyklister og gående, og derfor bør du ikke køre mere end 30 km/t.