Hjem

Nyheder:

 

Vi glæder os til at se jer til:

Generalforsamling den 7/7 kl. 15

Sommerfest den 7/7 kl. 18

Loppemarked den 8/7 kl. 10

 

Grundejerforeningen Bavnehøj

 

Hald Strand - Halsnæs

 

Vor forening er en af de ældste grundejerforening på Hald Strand, stiftet den 26 juli, 1959.

 

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i almene forhold overfor myndigheder etc., samt i sådanne forhold der i øvrigt naturligt måtte henhøre under en grundejerforening.

 

Foreningen ønsker at fremme positivt naboskab, hvor alle tager hensyn til hinanden og har glæde af hinanden.

 

Som medlem kan optages enhver grundejer inden for det naturlige virkeområde, som tiltræder foreningens formål. Foreningen er frivillig, så ingen grundejer er forpligtet til medlemskab. Vi er p.t 64 medlemmer.

 

Foreningen har ingen forpligtelser vedrørende veje, trapper eller andet.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved